Địa chỉ: Cống Trắng, km 11 đường 5 cũ . An Duong Hải phòng. Cách ngã 4 Quán Toan 500m

Phone: 0848.229.585

Email: loanhatbaihp@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/loanhatbaihp