Địa chỉ 1: Thanh Đa, Phúc Thọ, Hà Nội.

Địa chỉ 2: Cống Trắng, km 11 đường 5 cũ . An Dương, Hải Phòng.

Phone: 0852.666.379

Email: loanhatbaihp@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/loabaihp